Ziektebeleid

Wat u moet weten bij ziekte van uw kind!

Bij Kinderopvang Jip & Janneke staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we dan op de opvang niet altijd kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor een ziek kind bij de ouders ligt.
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar Kinderopvang Jip & Janneke kan komen, blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.

Temperatuur
Kinderen die 's morgens een temperatuur van 38,5C of hoger hebben mogen niet gebracht worden. We geven in principe géén paracetamol met als doel om de koorts te onderdrukken of pijn te bestrijden. We geven alleen paracetamol wanneer het aanwijsbaar op doktersrecept is voorgeschreven. Dit altijd in overleg met de ouders en na ondertekening van een ingevulde medicijnverklaring.

Mocht een kind tijdens zijn/haar verblijf ziek worden dan lichten wij altijd de ouders in.
Wanneer een kind 38.5C koorts heeft worden de ouders gebeld en wordt dit besproken. Daarna volgt overleg over het tijdstip van ophalen door de ouder of iemand anders.
Bij 39C koorts of hoger moeten de ouders het kind direct komen ophalen.

Als wij de situatie niet vertrouwen zullen wij bij zeer hoge koorts, boven de 40C, eerst de ambulance via 112 en daarna de ouders bellen.

De pedagogisch medewerkers op de groepen gebruiken een oor- of voorhoofd thermometer om te temperaturen. Het verschil van een halve graad ten opzichte van het rectaal temperaturen, tellen wij op bij de score en dit geven wij door aan de ouders, als het kind koorts blijkt te hebben.

Medicijnen

Alleen op verzoek van de ouders kunnen medicijnen worden toegediend bij een kind (zie hieronder bij Wet BIG).

Bij ontvangst van de medicijnen noteert de pedagogisch medewerker dit op de dag registratie. De pedagogisch medewerker laat de ouder/verzorger een medicijnverklaring invullen. De medicijnverklaring geldt alleen voor medicijnen op doktersadvies, dus niet voor middeltjes die vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist.

De pedagogisch medewerker controleert:

  • Of de naam van het kind op de verpakking staat

  • Of de dosering en de wijze van toedienen bekend is

  • Hoe het medicijn moet worden opgeslagen (gekoeld?).

  • Ziet toe op de houdbaarheidsdatum.

Medicijnen worden bewaard in de koelkast in de keuken en/of buiten het bereik van kinderen.

De pedagogisch medewerkers verstrekken zonder toestemming van ouders nooit medicijnen aan een kind.

Wet BIG

De door de Wet BIG Voorbehouden medische handelingen mogen niet door medewerkers van de kinderopvang worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het in en uit halen van een sonde, injecties geven t.b.v. suikerziekte, e.d. De epi-pen als calamiteitenmiddel bij ernstige allergieën vormt hierop een uitzondering.

Als bij een kind een voorbehouden handeling moet worden uitgevoerd, dan:

  • Beoordeelt de manager bedrijfsvoering kwaliteit kinderopvang of dit binnen de kinderopvang plaats kan vinden.

  • Wordt met de ouders besproken hoe dit geregeld moet worden.

  • Wordt door de ouders een verklaring van goedkeuring getekend.

  • Worden de medische handelingen uitgevoerd door een arts of aangewezen verpleegkundige.