Wet kinderopvang

Wet Kinderopvang
Als u werkt en de zorg voor uw kinderen combineert, kunt u van de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang krijgen.
De hoogte is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikt maakt van kinderopvang en de kosten ervan.
U vraagt de tegemoetkoming aan bij de Belastingdienst/toeslagen. Dit kan via Internet: www.toeslagen.nl, keuze kinderopvangtoeslag of bij de Belasting telefoon; 0800-0543

De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvang + de eventuele werkgeversbijdrage bepalen de hoogte van de kosten voor de kinderplaats(en).
Wanneer u verder nog vragen heeft dan kunt u deze altijd aan ons stellen.

www.toeslagen.nl

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/