Onze kracht

De slogan van Kinderopvang Jip & Janneke  luidt als volgt:

“KINDEROPVANG JIP & JANNEKE, WAAR OUDERS EN KINDEREN ZICH THUIS VOELEN"

Kinderopvang Jip & Janneke biedt binnen de kinderdagverblijven professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen van 0 – 4 jaar, met daarvoor professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers, in het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu, in passende, daartoe warm en huiselijk ingerichte ruimtes, gericht op een optimale verantwoorde ontwikkeling en ontplooiing van het kind.

We hebben gevarieerd spel- en ontwikkelingsmateriaal en organiseren regelmatig diverse activiteiten. Onder deskundige leiding worden de kinderen hierbij gestimuleerd in lichamelijk, persoonlijke en sociale ontwikkeling; uiteraard zo veel mogelijk in samenspraak met de ouders.

Wij streven ernaar dat de kinderopvang een verrijking zal blijken te zijn voor de belevingswereld van het kind en dat hierdoor de ouders beter in staat zijn om privé en werk te combineren of andere maatschappelijke taken op zich te nemen.

Kinderopvang Jip & Janneke heeft daarnaast een aantal uitgangspunten waarmee zij zich weet te onderscheiden.

  • Zelfstandige & betrokken kinderopvang
  • Horizontale en verticale groepen KDV en verschillende groepen BSO
  • Aanvulling op thuis
  • Vertrouwde en vaste gezichten van onze pedagogisch medewerkers
  • Volgen van de Beroepskracht Kind Ratio

De pedagogische visie en uitgangspunten van heel Kinderopvang Jip & Janneke zijn voor alle soorten opvang in grote lijnen hetzelfde. Alle kinderen worden met liefde begeleid tot een op zichzelf staand, zelfstandig individu. Echter zorgen de verschillende leeftijdscategorieën waar we als KDV, peutergroep en BSO mee te maken hebben er voor dat we het bieden van zorg, stimulans, uitdaging en begeleiding aanpassen aan de betreffende leeftijdscategorie en behoeften van het kind. Hierbij wordt gekeken naar elk uniek individu. Geen kind is immers hetzelfde, maar de liefdevolle benadering, sturing en groei dient constant te zijn.

Het kind staat bij ons centraal