Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

hoofdstuk 2.10.A kwaliteit en veiligheid

Bij Kinderopvang Jip & Janneke hechten wij veel waarde aan veiligheid van het kind. Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Leidsters kunnen veilig gedrag oefenen met de kinderen.

Daarnaast voert Kinderopvang Jip & Janneke jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep en iedere locatie uit, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, waarna op verbetermogelijkheden een plan van aanpak wordt gemaakt.

We hebben binnen Kinderopvang Jip & Janneke nog een aantal veiligheidsbeleidspunten waar we u van op de hoogte willen stellen.

Het Vier-ogenprincipe

In 2011 hebben wij binnen Kinderopvang Jip & Janneke de nodige maatregelen genomen in verband met het vier-ogenprincipe. Vanaf 1 juli 2013 worden wij door de GGD gecontroleerd op de wettelijke verplichting van het vier-ogenprincipe. Op deze manier gaan wij op onze locaties om met het vier-ogenprincipe:

 • De groepsruimtes zijn van buitenaf in te zien. Alle toegangsdeuren hebben een raam waardoor in de groep kan worden gekeken.
 • De medewerkers van de groepen kunnen elkaar zien en/of elkaar benaderen en horen.
 • Gedurende de gehele dag hebben de leidinggevenden en de medewerkers van de administratie toegang tot de groepen voor overdracht van informatie en de telefoon.
 • De verschoonruimtes en toiletruimtes voor de kinderen zijn zichtbaar en/of benaderbaar voor meerdere medewerkers.
 • Voor de slaapkamers zijn babyfoons en camera's beschikbaar, ter controle van de kinderen en de medewerkers wanneer er iemand alleen op een groep staat.
 • Gedurende de tijd van 07.00 uur tot 09.30 uur en 17.30 uur tot 19.00 uur zijn er brengende en halende ouders in het pand aanwezig die de medewerkers kunnen zien en horen. Ook wordt er gebruik gemaakt van babyfoons wanneer medewerkers alleen op een groep staan, zodat de medewerkers elkaar kunnen horen ter controle
 • Tijdens de pauzes zijn medewerkers zo kort mogelijk alleen op de groep en in deze tijd houden andere medewerkers en de leidinggevenden toezicht.
 • Ook tijdens het buiten spelen zorgen we voor voldoende toezicht en zicht op elkaar.
 • Omdat er jaarlijks nieuwe wijzigingen plaatsvinden, meestal vanuit een wetswijziging voegen we bij deze voegen de laatste documenten vanuit ons handboek toe.
 • hoofdstuk 2.10.A kwaliteit en veiligheid
 • hoofdstuk 2.10.B Beleidsplan veiligheid en gezondheid aanvulling n.a.v IKK eisen

De Meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De GGD controleert dit.

Voor onze organisatie hebben we ervoor gekozen de meldcode zoals de branchevereniging Kinderopvang deze heeft weergegeven vanuit de beschrijving van de overheid, op te nemen als toevoeging aan het reeds bestaande protocol.
Het aangaan van een gesprek met de ouders, bij vermoeden van mishandeling in de thuissituatie is onderdeel van dit protocol, alvorens indien nodig een deskundige wordt benaderd.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin serieus en hechten veel belang aan overleg met ouders. Hierdoor proberen wij dit onderwerp voor iedereen open en bespreekbaar te houden.

Link >> Meldcode Branche Kinderopvang PDF

De Brandweer

Ook de brandweer brengt ieder jaar een bezoek aan onze locaties. Zij beoordelen hierbij de brandveiligheid en stellen hiervan een rapportage op. Mogelijke opmerkingen lossen wij zo spoedig mogelijk op een kwalitatieve wijze op. Wij hebben onderhoudscontracten voor de noodverlichting, brandslangen en –blusmiddelen. Bovendien hebben wij een directe doormelding naar de brandweer waardoor de brandweer direct gewaarschuwd wordt bij een mogelijke brand.

Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het Voedingscentrum, het KWF voor kinderen in de zon en het warenwetbesluit voor voedsel en speeltoestellen.