Stagebeleid

Stagebeleid

Kinderopvang Jip & Janneke vindt het belangrijk dat er binnen de kinderopvang met professionele pedagogisch medewerkers wordt gewerkt. Daarom biedt Kinderopvang Jip & Janneke de mogelijkheid aan stagiaires om naast de theorie ook praktijkervaring op te doen. Kinderopvang Jip & Janneke is een leerrijke omgeving waarin de stagiaire volop de gelegenheid krijgt om zich te ontplooien. Stagiaires kunnen op alle groepen worden geplaatst.

Stagiaires worden gezien als nieuw potentieel personeel voor de nabije toekomst.
Een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) stagiaire volgt een voltijds opleiding met daarnaast een stage. Een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) stagiaire werkt gedurende een aantal uren per week en volgt een deeltijdopleiding.

We begeleiden stagiaires vanuit de opleiding voor:
Pedagogisch medewerker MBO niveau 3
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker MBO niveau 4
AD-PEP Pedagogisch Educatief Professional HBO

Sinds begin 2013 is, door middel van de ondertekening door beide partijen, een convenant van kracht geworden, tussen het ROC-Zadkine en Kinderopvang Jip & Janneke, waarin de afspraken staan beschreven over de begeleiding van de BOL-leerlingen binnen onze organisatie en de inspanning die het ROC daarvoor moet leveren in de vorm van één en dezelfde begeleider vanuit de opleiding, voor alle stagiaires. Op deze wijze borgen we een eenduidige en kwalitatief goede begeleiding.