Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Wij hechten veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook goed in de zin van enthousiast en gemotiveerd. Ouders mogen verwachten dat hun kinderen op een deskundige en vriendelijke wijze worden verzorgd, opgevoed en begeleid.

Alle medewerkers binnen Kinderopvang Jip & Janneke hebben een kindgerichte opleiding op MBO 3/4 niveau of voor de kinderopvang een relevant genoten opleidingsniveau conform CAO norm en is in het bezit van een VOG verklaring. Bij afwezigheid van een vaste medewerker wordt er eerst gekeken of een van de vaste leidsters van de anderen groep (of locatie) de groep kan over nemen. Zo niet wordt er uitgeweken naar een invalkracht. Vaak draaien er stagiaires mee op de groep.

Vijftig procent van het personeel heeft een VVE training gevolgd en is in het bezit van een VVE certificaat Uk & Puk. Elke nieuwe medewerker wordt bij aanvang ingewerkt volgens ons inwerklijst nieuwe medewerkers.

Wij proberen het maximale uit ons personeel te halen. Daarom verzorgen wij regelmatig bijeenkomsten, die inzicht geven over de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang.