Ouderbeleid

Ouderbeleid

Het is belangrijk dat de ouders zich hier thuis, welkom en geaccepteerd voelen. Dat bereiken we door een open houding naar ouders toe. De ouders worden geïnformeerd over:

Het algemeen beleid; ouders moeten naast de uitleg tijdens de kennismaking en het contact met de pedagogisch medewerkers betreffende beleidszaken te alle tijden inzage kunnen krijgen in het handboek.

In het handboek staat de volgende informatie uitgebreid beschreven:

  • het bieden van verantwoorde kinderopvang;
  • het pedagogisch beleid;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding ofwel de visie, veiligheid, gezondheid;
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang, etc.
  • de pedagogische handelswijze
  • belangrijke groepsaangelegenheden.
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie