Onafhankelijk onderzoek naar de Waarde van Kinderopvang

Eind november publiceerde Brancheorganisatie Kinderopvang het onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Uitgevoerd door het onafhankelijke Sociaal Economisch Onderzoeksbureau (SEO). Oe belangrijkste conclusies zijn dat kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd.

onderzoek waarde kinderopvang