LRK nummers

De belastingdienst vraagt u een registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang.
Hieronder de registratienummers per locatie en opvangsoort

Kinderdagverblijf locatie Poortugaal  127817165

Buitenschoolse Opvang locatie Poortugaal 317565941

kinderdagverblijf locatie Portland  181249753

Buitenschoolse Opvang locatie Portland 126409857