LRK nummers

De belastingdienst vraagt u een registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang.
Hieronder de registratienummers per locatie en opvangsoort
Kinderopvang locatie Poortugaal  165867541

Buitenschoolse Opvang locatie Poortugaal  236161532

Kinderopvang locatie Portland  181249753

Buitenschoolse Opvang locatie Portland 126409857