Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Kinderopvang Jip & Janneke zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang.
Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de gang van zaken op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of over de overige diensten die Kinderopvang Jip & Janneke biedt.
Wij nemen uw klacht serieus.
Deze wordt als melding vastgelegd, verwerkt en indien mogelijk zo spoedig mogelijk opgelost. Daarnaast worden ze jaarlijks geëvalueerd met de directie en dienen eventueel tot beleidsaanpassingen.
De folder "Als u een keer minder tevreden over ons bent" en het meldingsformulier zijn te downloaden en het meldingsformulier kunt u ons desgewenst ook zelf toezenden.
Natuurlijk ontvangt u van ons een terugkoppeling na verwerking van uw melding.
Wenst u na het lezen van dit artikel nog meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden via telefoonnummer 010-5066900 (Locatie Poortugaal) of 010-5066910 (Locatie Portland).

Als u een keer minder tevreden over ons bent meldingsformulier

Daarnaast gebruiken we nog een aantal wettelijk verplichte documenten voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Die maken we tevens voor u inzichtelijk.

hoofdstuk 3.3 klachtenreglement Model intern klachtreglement.2018 inleiding doc reglement geschillencommissie 2018