Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Bij Kinderopvang Jip & Janneke vinden we kwaliteit belangrijk. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wettelijke eisen die aan de kinderopvang gesteld worden. Naast het wettelijk beleid heeft Kinderopvang Jip & Janneke ook haar eigen kwaliteitsbeleid. Wij hebben een aantal uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid voor u in een oogopslag uitgelicht.

  • Het kind wordt centraal gesteld.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt op een constante basis uitgevoerd.
  • Alle activiteiten van onze organisatie zijn gericht op klanttevredenheid en het welbevinden van de kinderen.
  • Continue communicatie met klanten, personeel en andere belanghebbenden vormt de basis voor een goed werkende organisatie.
  • Voor een goede werking van het kwaliteitsmanagement systeem wordt bij elk proces gebruik gemaakt van de verbetercirkel (plan de activiteit, voer hem uit, evalueer de resultaten en stel zo nodig bij).
  • De Manager bedrijfsvoering & Kwaliteit realiseert en bewaakt de continue betrokkenheid van alle medewerksters bij de uitvoering van het beleid en de doelstellingen. Zij gebruikt de kwaliteitsindicatoren om het kwaliteitsbewustzijn van de medewerksters te bevorderen.

  • Om continue verbetering van activiteiten, processen en medewerkers te kunnen realiseren, zijn kwaliteitsindicatoren schriftelijk vastgelegd.

Naast onze uitgangspunten willen we u een beeld geven van ons verdere beleid. Wij hebben een aantal onderdelen van ons beleid uitgebreider beschreven, omdat deze in directe relatie staan met de kinderen op de groep.