Kwaliteit

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

Kwaliteit
Sinds 20 september 2002 mag Kinderopvang Jip & Janneke B.V. zich een gecertificeerde kinderopvang instelling noemen.
Dat houdt in dat Jip & Janneke werkt volgens de ISO9001-HKZ norm.Begin 2009 heeft er weer een geslaagde hercertificering plaatsgevonden.
In het kader daarvan is het kwaliteitsbeleid in een handboek opgenomen. Iedere afdeling heeft een handboek waarin de verschillende werkprocessen en protocollen zijn opgenomen

De uitgangspunten van ons kwaliteits- beleid zijn als volgt geformuleerd:

  • Het kind wordt centraal gesteld.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt op een constante basis uitgevoerd.
  • Alle activiteiten van onze organisatie zijn gericht op klanttevredenheid en het welbevinden van de kinderen.
  • Continue communicatie met klanten, personeel en andere belanghebbenden vormt de basis voor een goed werkende organisatie.
  • Voor een goede werking van het kwaliteitsmanagement systeem wordt bij elk proces gebruik gemaakt van de verbetercirkel (plan de activiteit, voer hem uit, evalueer de resultaten en stel zonodig bij).
  • Het hoofd kinderopvang realiseert en bewaakt de continue betrokkenheid van alle medewerksters bij de uitvoering van het beleid en de doelstellingen. Zij gebruikt de kwaliteitsindicatoren om het kwaliteitsbewustzijn van de medewerksters te bevorderen.
  • Om continue verbetering van activiteiten, processen en medewerkers te kunnen realiseren, zijn kwaliteitsindicatoren schriftelijk vastgelegd.

Door systematisch uitgevoerde audits en systeembeoordelingen wordt het kwaliteits-management systeem op peil gehouden en zonodig aangepast. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van kwaliteitszorg ligt bij iedere medewerkster en dient als bedrijfsmentaliteit ervaren te worden, opdat het totale functioneren van de organisatie betrokken is bij het kwaliteitsmanagement systeem.

[/cws-widget][/col][/cws-row]