Kwaliteit

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

Kwaliteit
Bij Kinderopvang Jip & Janneke wordt veel waarde gehecht aan een goede kwaliteit van de opvang.
In het kader daarvan is het kwaliteitsbeleid in een handboek opgenomen. Iedere afdeling heeft een handboek waarin de verschillende werkprocessen en protocollen zijn opgenomen

De uitgangspunten van ons kwaliteits- beleid zijn als volgt geformuleerd:

  • Het kind wordt centraal gesteld.
  • Klanttevredenheidsonderzoek wordt op een constante basis uitgevoerd.
  • Alle activiteiten van onze organisatie zijn gericht op klanttevredenheid en het welbevinden van de kinderen.
  • Continue communicatie met klanten, personeel en andere belanghebbenden vormt de basis voor een goed werkende organisatie.
  • Voor een goede werking van het kwaliteitsmanagement systeem wordt bij elk proces gebruik gemaakt van de verbetercirkel (plan de activiteit, voer hem uit, evalueer de resultaten en stel zonodig bij).

Door systematisch uitgevoerde audits en systeembeoordelingen wordt het kwaliteits-management systeem op peil gehouden en zonodig aangepast. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen en verwerkt in het jaarverslag.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van kwaliteitszorg ligt bij iedere medewerker en dient als bedrijfsmentaliteit ervaren te worden, opdat het totale functioneren van de organisatie betrokken is bij het kwaliteitsmanagement systeem.

[/cws-widget][/col][/cws-row]