Kinderopvang Jip & Janneke een erkend leerbedrijf voor de medewerkers van de toekomst

De medewerkers van de toekomst worden opgeleid en begeleid tijdens hun stage voor de verschillende pedagogische opleidingen.
Kinderopvang Jip & Janneke is een door SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

Voor het jaarlijks inplannen en toekennen van de stageplaatsen hebben we een convenant afgesloten met Zadkine Spijkenisse.
Daarmee worden alle beschikbare stageplaatsen binnen het convenant verdeeld en is er geen gelegenheid voor stages vanuit andere opleidingen/organisaties.

De werkbegeleider begeleidt de leerling/stagiair op de groep en heeft regelmatig gesprekken met de begeleider van de opleiding en de leerling/stagiair.
Gaandeweg de leerjaren van de opleiding zullen de stagiairs steeds meer gaan ervaren hoe er in de kinderopvang wordt gewerkt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.

Bij kinderopvang Jip & Janneke gebeurt dit altijd onder toezicht van een professioneel en vaste medewerker en een stagiair maakt dan ook geen deel uit van de formatie, maar is boventallig aanwezig.