Jaarplanning 2020

Deze jaarplanning geeft informatie over de activiteiten die er door het jaar heen zullen plaatsvinden.
Ook zijn de landelijke feestdagen erop vermeld, waarop de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang locaties gesloten zijn.
Natuurlijk vinden er ook op veel andere dagen nog boeiende en leuke activiteiten plaats, daarover informeren wij u op een andere wijze en op de locatie zelf.

Helaas hebben we de jaarplanner voor het najaar van 2020 moeten aanpassen zodat ze past binnen de maatregelen.
Er zijn geen bijeenkomsten en de groepsgrootte wordt waar mogelijk beperkt.

jaarplanning 2020