Tarieven 2018 Hele en halve dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Per 1-1-2018 gelden de volgende tarieven:

Contractvorm Tarief 2018 per uur
Dagopvang regulier (12 uurs-opvang) opvang mogelijk tussen 07.00 uur en 19.00 uur € 7,05
Dagopvang (10 uurs-opvang) opvang mogelijk van 08.00 uur tot 18.00 uur € 7,65
Dagopvang 40 weken opvang (voor deze contracten geldt dat er tijdens de regionale vakantieweken geen opvang wordt genoten) € 7,65
Dagopvang extra opvanguren voor reguliere/10-uurs/40 weken contracten € 7,65
Dagopvang flexibele opvang /opvang op maat
(bijvoorbeeld meerdere dagen wisselend per maand)
€ 8,05
Dagopvang extra opvanguren flexibele opvang € 8,05
Warme maaltijd op aanvraag € 3,50

Dagopvang

De dagopvang is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.
De opvangmogelijkheden/openngstijden zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur bij afname van een regulier contract.
En van 08.00 uur tot 18.00 uur bij een 10-uurs-contract.
We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.
Heeft u vragen over contracten en berekeningen, dan helpen wij u graag persoonlijk via
010-5066900.