Het team

Het team

Kinderopvang Jip & Janneke is in 1987 heel kleinschalig begonnen met zes kindplaatsen. In de loop der jaren is het zeer professioneel uitgegroeid tot het huidig familiebedrijf.

Kinderopvang Jip & Janneke heeft twee locaties in Poortugaal en Rhoon-Portland, met in totaal 353  kindplaatsen. Binnen Kinderopvang Jip & Janneke werken wij met een team zeer ervaren en vaste medewerkers. Op elke groep staat een kleiner team wat elke dag zorgt voor vertrouwde en vaste gezichten voor de kinderen. Zij zijn gediplomeerd pedagogisch medewerker en in bezit van een kinder- EHBO diploma. Tevens is er dagelijks per locatie minimaal een pedagogisch medewerker met een BHV certificaat aanwezig.

Binnen het vaste team is een hoge mate van flexibiliteit wat zorgt dat er met elkaar de invaldiensten kan worden opgevuld voor alle groepen. Op die manier zijn het vaak bekende gezichten voor de kinderen. Ons streven is dan ook om bij uitval van een vaste medewerker door bijvoorbeeld ziekte, een invalmedewerker op de groep te plaatsen die de kinderen goed kent. Deze hoge continuïteit qua  vaste medewerkers zorgt ervoor dat de behoefte tot hechten in deze leeftijdscategorie van kinderen optimaal aanwezig is.

Het team van Kinderopvang Jip & Janneke zorgt er iedere dag voor dat de visie en kwaliteit in praktijk wordt gebracht. Kwaliteit staat bovenaan en onze pedagogisch medewerkers, het managementteam bewaken deze kwaliteit dan ook.