Het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is opgesteld en biedt richtlijnen voor medewerkers, ouders en kinderen.
Het beschrijft; wát we doen, wáárom en hóe!

Veel wet- en regelgeving is onderdeel van dit pedagogisch beleid.

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide document iets toch niet hebben kunnen vinden, of een andere vraag aan ons hebben, dan beantwoorden wij die graag.
Heeft u na het lezen behoefte aan een rondleiding omdat uw interesse is gewekt en u opvang zoekt voor uw kind, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
Beide mogelijkheden kunnen verlopen via ons algemene telefoonnummer 010-5066900

Pedagogisch beleid Kinderopvang Jip & Janneke december 2018