Het pedagogisch beleid van Kinderopvang Jip & Janneke

Het pedagogisch beleid geeft weer vanuit welke visie er wordt gewerkt en hoe we dit vormgeven.
Er wordt ook in beschreven hoe we voldoen aan de wettelijke eisen en normen.
De pedagogische basisdoelen vormen de leidraad tijdens het werken met de kinderen.
De dagprogramma’s worden beschreven en verschillende onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Pedagogisch beleid Kinderopvang Jip & Janneke