GGD inspectieraporten

GGD inspectieraporten

Er zijn landelijk veel wetten waar wij in de kinderopvang aan moeten voldoen. Hieronder geven wij de belangrijkste wetten en regelgeving aan.

Onder de Wet Kinderopvang valt het Convenant Kinderopvang en de beleidsregels. Toezichthouder hiervan is de GGD. Jaarlijks brengt de GGD een bezoek aan onze locaties en stelt hiervan een rapport op. De rapporten bevatten verschillende aandachtsgebieden en geven weer waar een organisatie goed op scoort en waarvoor extra aandacht nodig is.

Hier zijn de laatste inspectierapporten voor de volgende locaties te vinden:

Kinderdagverblijf KDV locatie Rhoon-Portland deel 1a en 1b 2022

Kinderdagverblijf KDV locatie Rhoon-Portland deel 2a en 2b 2022

Kinderdagverblijf KDV locatie Poortugaal 2022

Buitenschoolse opvang locatie Poortugaal 2021

registratie-inspectie nieuwbouw kinderdagverblijf locatie Poortugaal 2023

registratie-inspectie nieuwbouw buitenschoolse opvang locatie Poortugaal 2023 deel 1 maart 2023

inspectie onderzoek na registratie buitenschoolse opvang locatie Poortugaal deel 2 mei 2023