GGD inspectieraporten

GGD inspectieraporten

Er zijn landelijk veel wetten waar wij in de kinderopvang aan moeten voldoen. Hieronder geven wij de belangrijkste wetten en regelgeving aan.

Onder de Wet Kinderopvang valt het Convenant Kinderopvang en de beleidsregels. Toezichthouder hiervan is de GGD. Jaarlijks brengt de GGD een bezoek aan onze locaties en stelt hiervan een rapport op. De rapporten bevatten verschillende aandachtsgebieden en geven weer waar een organisatie goed op scoort en waarvoor extra aandacht nodig is.

Dit rapport is openbaar en terug te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Hier zijn de laatste inspectierapporten voor de volgende locaties te vinden:

Kinderdagverblijf KDV locatie Rhoon-Portland

Kinderdagverblijf KDV locatie Poortugaal

Buitenschoolse opvang locatie Rhoon-Portland

Buitenschoolse opvang locatie Poortugaal