Dagindeling BSO

Jongens onder elkaar: een potje tafelvoetballen

Jongens onder elkaar: een potje tafelvoetballen

De BSO heeft regelmatig leuke uitstapjes. Zo ook naar het Zuiderpark in Rotterdam.

De BSO heeft regelmatig leuke uitstapjes. Zo ook naar het Zuiderpark in Rotterdam.

Meiden onder elkaar: hartjes versieren met strijkkralen

Meiden onder elkaar: hartjes versieren met strijkkralen.

Dagindeling BSO

De dagindeling voor schoolkinderen is vooral gericht op besteding van de vrije tijd. Ze hebben wel vaste tijden voor eten en drinken. Een globale indeling is:

Iedere dag heeft een vast ritme. Dat is prettig en herkenbaar voor je kind.
- Ritme BSO korte middag
Uit school rond 14.00 uur kunnen de kinderen wat drinken en een tussendoortje eten zoals koekje en groenten en fruit. Daarna kunnen de kinderen zelf spelen of meedoen aan een activiteit die aansluit bij de thema’s waarmee we werken. Rond 16.30 eten we een cracker en drinken we weer iets. Dagelijks spelen we ook buiten.

- Ritme BSO lange middag
Uit school lunchen we met de kinderen. Na de lunch spelen we vaak buiten en wordt er een activiteit aangeboden. De kinderen kunnen ook zelf iets kiezen om mee te spelen. Rond 15.30 eten we fruit. Tussendoor krijgen de kinderen regelmatig drinken aangeboden.

- Ritme BSO vakantiedag/niet school – dag
Tussen 7.00 en 9.30 uur worden de kinderen gebracht, kinderen kunnen zelf kiezen waarmee ze spelen. Rond 10.00 uur eten we een koekje en drinken we. Daarna wordt een activiteit aangeboden die aansluit bij de thema’s waarmee we werken en spelen we buiten. Rond 12.30 is de lunch. In de middag spelen we buiten, we bieden een activiteit aan of kinderen kiezen zelf iets waarmee ze spelen. Rond 15.30 eten we fruit en drinken we. Tussendoor bieden we regelmatig water of aanmaak limonade aan. Soms maken we ook een uitstapje op een vakantiedag