Dagindeling BSO

Jongens onder elkaar: een potje tafelvoetballen

Jongens onder elkaar: een potje tafelvoetballen

De BSO heeft regelmatig leuke uitstapjes. Zo ook naar het Zuiderpark in Rotterdam.

De BSO heeft regelmatig leuke uitstapjes. Zo ook naar het Zuiderpark in Rotterdam.

Meiden onder elkaar: hartjes versieren met strijkkralen

Meiden onder elkaar: hartjes versieren met strijkkralen.

Dagindeling BSO

De dagindeling voor schoolkinderen is vooral gericht op besteding van de vrije tijd. Ze hebben wel vaste tijden voor eten en drinken. Een globale indeling is:

07.00 uur: ·vrij spelen

08.05 uur: ·opruimen

08.10 uur: ·jassen en schoenen aan.

08.15 uur naar school

Op maandag, dinsdag en donderdag

14.15 uur-15.30 uur: kinderen komen uit school. Gaan vrij spelen tot alle kinderen er zijn.

15.45 uur aan tafel drinken met fruit/ crackers/ ontbijtkoek

16.00 uur spelen naar keuze binnen of buiten of doen een activiteit (bij locatie Portland kan in de gymzaal gespeeld worden)

17.00 uur drinken met crackers met smeerworst of smeerkaas

Op woensdag en vrijdagmiddag

12.00 uur kinderen komen uit school, gaan naar het toilet en handen wassen en gaan aan tafel.

12.15 uur broodmaaltijd

12.45 uur vrij spelen en/of activiteit, soms wordt er gewerkt met thema’s.

14.00 uur drinken met fruit/biscuitje

14.15 uur spelen of activiteit

17.00 uur drinken met cracker met smeerworst of smeerkaas

16.00 uur – 19.00 uur: ·spelen of activiteit, naar behoefte nogmaals drinken.

Activiteiten kunnen ook buiten de locatie plaatsvinden.