Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Kinderopvang Jip & Janneke zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang.
Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de gang van zaken op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of over de overige diensten die Kinderopvang Jip & Janneke biedt.
Wij nemen uw klacht serieus.
Heeft u een klacht aan ons doorgegeven dan vullen wij hiervoor een speciaal klachtenformulier in of vragen u een formulier in te vullen.
Dit formulier zal worden verwerkt en opgevolgd door een terugkoppeling.
We hopen de klacht dan naar tevredenheid te hebben beantwoord en/of opgelost.

Ervaart u een tekortkoming, dan kan deze door middel van het invullen van een meldingsformulier ook ons worden gemeld.

De folder "Als u een keer minder tevreden over ons bent" en het meldingsformulier zijn te downloaden en het meldingsformulier kunt u ons desgewenst ook zelf toezenden.
Natuurlijk ontvangt u van ons een terugkoppeling na verwerking van uw melding.

Mocht u ontevreden zijn en geen gehoor vinden voor uw klacht of heeft u het gevoel dat de klacht niet juist is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie kinderopvang, waarbij wij zijn aangesloten; www.degeschillencommissie.nl

Wenst u na het lezen van dit artikel nog meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden via telefoonnummer 010-5066900 (Locatie Poortugaal) of 010-5066910 (Locatie Portland).

Als u een keer minder tevreden over ons bent meldingsformulier

Daarnaast gebruiken we nog een aantal wettelijk verplichte documenten voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Die maken we tevens voor u inzichtelijk.

hoofdstuk 3.3 klachtenreglement Model intern klachtreglement.2018 inleiding doc reglement geschillencommissie 2018