Aanmelden

  1.1 Ouder(s)verzorger(s)1, 'aanvrager'

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  Mob. tel.:

  E-mail:

  1.2 Ouder(s)verzorger(s)2, 'aanvrager'

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  Mob. tel.:

  E-mail:

  Gegevens kind, 'kind'

  Naam en voorletter(s) kind:

  AchterNaam:

  Roepnaam:

  Verw. geboortedatum:

  Geboortedatum:

  JongenMeisjeOngeboren

  2. Aanvullende gegevens (indien bekend)

  evt. school van het kind:

  3. Van welke locatie wilt u gebruik gaan maken: 1e keus is gewenste locatie, 2e keus is indien er geen plaats is op de gewenste locatie

  1e keus

  Poortugaal; KDV/BSORhoon Portland; KDV/BSO

  2e keus

  Poortugaal; KDV/BSORhoon Portland; KDV/BSO

  4. Per wanneer wilt u gebruik maken van de kinderopvang?

  Ingaande op:
  Ingangsdatum alleen op de 1e of de 16e v/d Maand
  Dag Maand Jaar

  5. Wil gebruik gaan maken van:

  Kinderdagverblijf 0-4 jaar, op de volgende dagen:

  MaandagMorgenMiddag
  DinsdagMorgenMiddag
  WoensdagMorgenMiddag
  DonderdagMorgenMiddag
  VrijdagMorgenMiddag

  Buitenschoolse opvang

  VSONSOVakantieopvang


  Op de volgende dagen

  MaandagVoorschoolseNaschoolseVakantie
  DinsdagVoorschoolseNaschoolseVakantie
  WoensdagVoorschoolseNaschoolseVakantie
  DonderdagVoorschoolseNaschoolseVakantie
  VrijdagVoorschoolseNaschoolseVakantie

  Tussenschoolse opvang ( dit is alleen mogelijk indien u gebruik maakt van een andere opvangsoort buitenschoolse opvang en op de locatie Portland

  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

  6. Heeft u meer kinderen die van onze kinderopvang gebruik maken?

  JaNee Naam kind: Groep:

  7. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen?

  captcha
  Vul hier de bovenstaande code in

  Door het invullen en versturen gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door Jip en Janneke.