Home

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij vinden een voorbereiding op de basisschool heel belangrijk, daarom werken wij sinds 2012 met de Uk & Puk methode. Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Themaplanning

Bij Kinderopvang Jip & Janneke werken wij met een thema planning over het gehele jaar. Dit geldt voor zowel de kinderopvang als voor de BSO. Het thema verschilt per periode en heeft betrekking op de periode van het jaar.

Locatie Poortugaal

52-1

Locatie Portland

Contact

contactfoto