Home

De kracht van Kinderopvang Jip & Janneke

De slogan van Kinderopvang Jip & Janneke  luidt als volgt:

“KINDEROPVANG JIP & JANNEKE, WAAR OUDERS EN KINDEREN ZICH THUIS VOELEN"

Kinderopvang Jip & Janneke biedt binnen de kinderdagverblijven professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen van 0 – 4 jaar, met daarvoor professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers, in het verlengde van en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu, in passende, daartoe warm en huiselijk ingerichte ruimtes, gericht op een optimale verantwoorde ontwikkeling en ontplooiing van het kind.

 

Zelfstandige & Betrokken kinderopvang

Kinderopvang Jip & Janneke is een zelfstandige middelgrote organisatie die het zeer belangrijk vindt om te werken op persoonlijk niveau met een hoge betrokkenheid bij kinderen en ouders.

Het team van Kinderopvang Jip & Janneke gaat uit van het bieden van een prettige persoonlijke sfeer, waarin kinderen en ouders zich thuis voelen. Het opbouwen en hebben van een goed contact met de kinderen, ouders en/of verzorgers is van evident belang.

We onderscheiden ons van andere kinderopvangorganisaties in onze eigenheid van persoonlijk contact, huiselijke sfeer en betrokkenheid bij kind en ouders.

Binnen onze ruime keuze aan opvang vormen komen wij tegemoet aan de wens van ouders.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij vinden een voorbereiding op de basisschool heel belangrijk, daarom werken wij sinds 2012 met de Uk & Puk methode. Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven.

Themaplanning

Bij Kinderopvang Jip & Janneke werken wij met een thema planning over het gehele jaar. Dit geldt voor zowel de kinderopvang als voor de BSO. Het thema verschilt per periode en heeft betrekking op de periode van het jaar.

Locatie Poortugaal

52-1

Locatie Portland

Contact

contactfoto

Onze bedrijfsauto's