Aanvraag extra dag/dagdeel vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvangvormen; voorschoolse opvang, tussen-schoolse opvang en naschoolse opvang worden alleen aangeboden tijdens de landelijke schoolweken.
Mocht u echter in de vakantieweken ook opvang wensen, dan kunt u daarvoor dagen inkopen volgens een vaste basis of een losse halve of gehele dag op aanvraag apart afnemen.

Voor deze losse halve of hele dagen kunt u een aanvraag doen bij de bso van uw locatie via bijgevoegd formulier

Aanvraagformulier extra vakantie-opvang juni 2017