Aanmelden ouderdeel website

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Email (verplicht)

Naam kind(verplicht)

Geb. datum kind (verplicht)

Locatie (verplicht)

Als u als ouder een contract heeft afgesloten voor uw kind, mag u toegang aanvragen voor het beschermde deel van de website, waar per locatie foto’s van de verschillende activiteiten  beschikbaar zijn.

U ontvangt na goedkeuring een mail met een wachtwoord, waarmee u kunt inloggen.

Heeft u dit eerder gedaan maar bent u het wachtwoord vergeten, dan kunt u via de link in het blok “inloggen” een nieuw wachtwoord aanmaken.

De medewerkers van de groepen leveren de foto’s aan en checken de toestemming hiervoor.
Bij aanvang van de opvang is hiervoor een formulier aangeboden en ingeleverd.
Mocht u hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u dit doorgeven aan de medewerkers.

We wensen u veel kijkplezier!